naše obec

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
žáci
dokumenty
mateřská škola
akce + fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

projekt EU

naše práce

naše práce
archiv zpráv


Děkujeme místním organizacím za příspěvek, který věnovaly na dětský karneval - místním hasičům, ochotníkům, včelařům a kazatelské stanici BJB.
Zvláštní poděkování patří křídelské mládeži, která věnovala dětem z MŠ a ZŠ věcný dar ( hračky a stavebnice) ze svého zisku z Tradičních křídelských hodů.

MŠ i ZŠ se účastní výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018, tentokrát na téma Vodní zdroje pro hašení požárů.

8.března se žáci 4. a 5. ročníku účastnili soutěže Ajtík, kterou pořádá ZŠ Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě. Tato soutěž, připravená pro týmy malotřídek z Novoměstska, zahrnuje znalostní soutěže v různých oborech a to s využitím výpočetní techniky. Naši žáci se v letošní konkurenci ostatních škol, celkem 12 družstev, rozhodně neztratili. Obsadili 1. místo, přivezli diplom a vysoutěžili si zajímavé ceny.

24. února se konal již tradiční Dětský karneval. K dispozici byla bohatá tombola, kde každý los vyhrával, a občerstvení.  K tanci hrála skupina Šáša Krasty. Děti mohly ukázat svoji šikovnost v mnoha soutěžích.

13. února jsme přijali pozvání společnosti Planeta Země 3000, kde v Kulturním domě v Novém Městě n Moravě pro nás měla připravený již 14. program vzdělávacího projektu Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. S fotografem Adamem jsme poznávali největší jihoamerickou zemi. Poznali jsme ceremonii afro-brazilského kultu candomblé, viděli jsme královnu zdejších stojatých vod anakondu velkou, vydali jsme se i za indiány od řeky Xingú, slaňovali do 72 metrů dlouhé jeskyně Abismo Anhumas, poznali nelehký život ve favele.

Mateřská školka se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Daný projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie. V rámci tohoto projektu organizuje tematicky zaměřená setkávání pro rodiče dětí z MŠ. První setkání s logopedkou Mgr. Markétou Šimkovou proběhlo již v listopadu V lednu se uskutečnila beseda s dentální hygienistkou Martinou Fuksovou DiS., v únoru proběhlo setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Ivanou Novotnou a v březnu je naplánovaná beseda s psycholožkou Mgr. Milenou Petrovou.

Od ledna do března 2018 se děti z mateřské školky a žáci naší školy účastnili plaveckého výcviku v Městských lázních v Novém Městě na Moravě.


V PROSINCI dorazil se svojí nadílkou Mikuláš s čertem a andělem.

8. prosince  pořádala základní škola zimní výlet na zámek Potštejn – kde nás čekal  hraný příběh o původu Vánoc, prohlídka zámeckého betlému, vánoční výstava a pohoštění v zámecké cukrárně.
14. prosince proběhlo v  mateřské škole odpolední posezení s rodiči u stromečku – vystoupení dětí, rozdání dárků, výroba vánoční ozdoby.

Beseda s myslivci
V LISTOPADU
nás navštívili myslivci z neziskové organizace Myslivost z.s., kteří se svým programem snaží ukázat, jak cenná je česká příroda a proč česká myslivost a sokolnictví bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
                                                                                   pokračování...

24. listopadu se konalo Uspávání broučků.


V ŘÍJNU se uskutečnila Drakiáda. Na kopci za vesnicí se sešly děti se svými rodiči a v jednu chvíli létalo ve vzduchu 40 draků.  Obě akce byly zakončeny za kulturním domem opékáním  párků.

10. října k nám přijela brněnská firma Photodienst fotografovat děti, tentokrát s tématem -  adventní čas.

19. října se v mateřské školce uskutečnilo preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Vyšetření kamerou je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 m a trvá velmi krátce. Není třeba aplikovat žádné oční kapky. Dítě hledí do kamery a jsou mu měřeny dioptrické hodnoty očí.

Koncem října se žáci školy účastnili programu primární prevence společnosti Portimo. Mladší žáci se věnovali tématu přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci. Starší se zaměřili na bezpečné chování na internetu, na sociálních sítích a chatu.

25. října žáci 3, 4. a 5. ročníku odjeli na exkurzi. Navštívili hrad Špilberk s programem Stavba jako Brno. Program byl věnovaný dějinám stavebních řemesel a vývoji stavitelství na příkladu města Brna.


V ZÁŘÍ proběhla Houbiáda, což je soutěž ve sběru hub. Za krásného počasí se sešlo 22 rodinných týmů. Hodnotil se počet nasbíraných hub, zvláštní cena byla za hřib největší.

Halloween
                                                                                   pokračování...Zdravá pětka
V pátek 16. června jsme se zúčastnili výukového programu ZDRAVÁ PĚTKA.
                                                                                   pokračování...

Školní výlet
V pátek 9. června jsme vyrazili na školní výlet na zámek Jaroměřice nad Rokytnou.
                                                                                   pokračování...

V sobotu 3. června se v kulturním domě konalo Vítání občánků. Děti jej doprovodily svým krátkým programem.  Poté proběhla ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE. 

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - Natálie Ondřejková - 3. místo
Děti z mateřské školy se účastnily dvou výtvarných soutěží – ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ ( není zadáno konkrétní téma, důležitá je především tvořivost a nápaditost dítěte) a POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE.
                                                                                   pokračování...


Taneční soutěž 2017
10. května  se v sokolovně ve Žďáře nad Sázavou konala taneční soutěž, kterou pořádala paní Radka Večeřová – DISKODANCE - pohybové aktivity. 
                                                                                   pokračování...

Beseda s POLICIÍ ČR
5.května k nám přijel na besedu pprap. Martin Prukner z jihlavského oddělení POLICIE ČR.
                                                                                   pokračování...


Počátkem května se konal zápis do mateřské školky. Zapsáno bylo 7 dětí. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Koncem dubna proběhlo školní základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. 
                                                                                   pokračování...


Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné vyučovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Na našem území se jich v současné době nachází více než 160. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti a nakonec zde mohou získat i průkaz pro malé cyklisty. V rámci dopravní výchovy jsme 21. dubna i my navštívili dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě.

10. dubna jsme opět účastnili akce Čistá Vysočina. Letošní ročník byl již devátý. Je to osvětová akce, která probíhá v rámci kampaně Den Země. Je spojená s jarním úklidem přírody. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V roce 2016 se akce zúčastnilo přes 22 tisíc účastníků a bylo sebráno přes 100 tun odpadků.

V měsíci dubnu proběhl zápis dětí do 1. třídy. 1. září nastoupí do školních lavic 5 prvňáčků.

Ajtík 2017
22. března se žáci 4. a 5. ročníku účastnili již pátého ročníku soutěže AJTÍK 2017, která je zaměřená na oblast informačních technologií. 
                                                                                   pokračování...

Dopravní hřiště 
                                                                                   pokračování...

Hrajeme si na hřišti
                                                                                   pokračování...

Literární klíček
Ve středu 5. října 2016 byly v sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě vyhlášeny výsledky soutěže Literární klíček. 
                                                                                   pokračování...

ŠKOLNÍ VÝLET - Peklo Čertovina u Hlinska
                                                                                   pokračování...

KARAFIÁTOVI BROUČCI
U příležitosti 170. výročí narození Jana Karafiáta vyhlásila ZŠ a MŠ Jimramov spolu s úřadem městyse Jimramov výtvarnou soutěž KARAFIÁTOVI BROUČCI.
                                                                                   pokračování...


Literární klíček
Nové Město na Moravě vyhlásilo v rámci Roku literátů literární soutěž „Literární klíček“ s tématem Kdybych byl/a…. Zaslané autorské práce bude hodnotit tříčlenná porota v čele se spisovatelkou, redaktorkou a žurnalistkou Mgr. Věrou Rudolfovou. Žáci 3. ročníku - Natálie Mrázková, Lenka Lukášková, Tereza Novotná a Jan Šedý se soutěže se svými pracemi účastní. Výsledky se dozvíme až na velkém literárním večeru, který se uskuteční v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě dne 5. října 2016. Držíme jim palce. 

O princezně na hrášku
2.června nás navštívil se svým loutkovým divadlem Jan Hrubec.
                                                                                   pokračování...

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Výtvarná soutěž vyhlášená Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ zná své vítěze.
                                                                                   pokračování...

Nocování ve škole
Z pátku na sobotu (3. – 4. 6.) se před školou sešly děti z pátého ročníku naší školy a zpěváčci, kteří navštěvují Sboreček na společné nocování ve škole a rozloučení s pátou třídou před odchodem do velkých škol.
                                                                                   pokračování...

Čistá Vysočina
Ve středu 13. 4. 2016 se všichni žáci naší školy vydali pomoci přírodě.
                                                                                   pokračování...

Ajtík 2016
Ve středu 23. 3. 2016 se čtvrťáci a páťáci z naší školy zúčastnili již čtvrtého ročníku soutěže Ajtík, kterou pro malotřídní školy pořádá 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě.
                                                                                   pokračování...


Oznámení o výsledcích zápisu do MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------

V říjnu k nám zavítalo sdružení Slepíši s výchovně vzdělávacím programem pro děti HELE LIDI. Program realizují členové sdružení Slepíši pro děti základních i mateřských škol od roku 1997. Ve výchovně vzdělávacím programu Hele lidi se zdravé děti seznamují s životem nevidících lidí. Nejedná se však  o teoretickou přednášku, vše probíhá formou hry a vzájemné spolupráce. Účastníci programu si sami vyzkouší své smysly, které nevidomému člověku nahrazují zrak, dále si vyzkouší orientaci bez pomoci zraku a nevidící lektor programu je na základě těchto zkušeností seznámí s pomůckami, které jsou pro jeho současný život nezbytné (jako je například slepecká hůl, mluvící hodinky, Braillovo slepecké písmo, rozlišovač bankovek, společenské hry pro slepé, pomoc vodícího psa, ….). 

Začátkem listopadu jsme přijali pozvání Městské knihovny v Novém Městě na Moravě, která pořádá tematické besedy a knihovnické lekce pro žáky základních škol. Pro žáky 1. a 2. ročníku jsme vybrali  téma : Včelí medvídci od jara až do zimy (Jiří Kahoun). S paní knihovnicí si  povídali o čmeláčcích, kde žijí, co jedí a vůbec o všech obyvatelích louky, kteří tu žijí, kdy, v kterém ročním období je jim na louce nejlépe a kdy naopak ne a co třeba dělají v zimě, co mají rádi a čeho se třeba bojí. Žáci 3., 4. a 5. ročníku řešili Záhadu hlavolamu.  Seznámili se s životem Jaroslava Foglara a jeho dílem pomocí čtených ukázek, obrázků a křížovek. Později je paní knihovnice seznámila s možností přihlásit se do Městské knihovny a  s řazením knih v knihovně. Prohlédli si všechny prostory knihovny včetně čítárny.

12. listopadu se žáci 4. a 5. ročníku vypravili na exkurzi do Brna. Téma exkurze v tomto roce bylo Po stopách obránců Brna v době třicetileté války.

V pátek 13. listopadu vystoupili žáci naší školy v kulturním domě v Branišově na setkání seniorů, které organizovala kulturní komise OÚ Zvole. Děti nacvičily básničky, Sboreček zazpíval několik písní.  Pro přítomné seniory měly přichystané i drobné dárky. Společně na jednom podiu vystupovali se ZŠ Zvole.

19. listopadu se již tradičně uskutečnilo Uspávání broučků. Sešlo se opravdu velké množství dětí a rodičů, i když počasí nám vůbec nepřálo.

V mateřské škole probíhají pravidelná logopedická setkávání, kde se scházejí rodiče se svými dětmi. Pro ně je  připravena pohádka a poté plnění různě obtížných úkolů. Tato setkávání probíhají v rámci logopedické prevence vždy 1x měsíčně. 

V prosinci  jsme uspořádali Vánoční besídku.
-----------------------------------------------------------------------------------------
PLAVECKÝ VÝCVIK

pro děti z MŠ a žáky ZŠ proběhne od ledna do března 2016 vždy v úterý od 9.15 - 10.45 hod v Městských lázních v Novém Městě na Moravě

termíny:
leden: 12., 19., 26.
únor: 2., 16., 23.
březen: 1., 8., 15., 22

s sebou:
plavky, koupací čepici - podepsanou lihovou fixou v čelní části jménem dítěte
mýdlo, 2 ručníky

-----------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva dopravního hřiště v Novém Městě na Moravě
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Drakiáda
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Září
V celé České republice zasedlo poprvé do školních lavic 118 000 prvňáčků. V Kraji Vysočina jich bylo 5400. V naší škole jsme přivítali 9 prvňáčků: Jakub Holeček, Jiří Holeček, Anna Holečková, Simona Holečková, Jakub Šedý, Růžena Tulisová (z Branišova), Vendula Koutníková, Dominik Polnický, Bohuslav Žilka (z Křídel).

Pro všechny žáky prvních tříd připravil Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina takzvané bezpečné kufříky, které jsou součástí projektu Bezpečně do školy i do přírody. Krajská samospráva tento projekt realizuje již čtvrtým rokem. Projekt má děti nenásilnou formou poučit a zároveň motivovat k bezpečnějšímu chování nejen při cestě do školy, ale i při mimoškolních aktivitách. Každý rok se obsah kufříků mění, letos v něm děti našly originální pexeso s dopravní tematikou, sportovní omalovánky, rozvrh hodin, reflexní vestu, cyklolékárničku. Součástí balíčku byly také „zdravé dobroty“. Účelem tohoto dárku je zpříjemnit dětem první školní den, potěšit je a zároveň poskytnout informace pro jejich bezpečnost. 

Druhým dárkem pro prvňáčky byla ojedinělá stavebnice Roto. Má být jakousi předchůdkyní stavebnice Merkur. Stavebnice má rozvíjet jemnou motoriku, prostorovou představivost a logické uvažování. Za vznikem tohoto téměř dvou milionového projektu stojí Kraj Vysočina a firma Bosch.

V pondělí 14. září jsme se opět vydali na dopravní hřiště do Nového Města. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

MŠ houbařská olympiáda
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou vyhlášeny pro okres Žďár nad Sázavou od 8. února do 14. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016. 
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rozlučka s páťáky
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ VÝLET 2015 - hrad Veveří a projížďka parníkem po Brněnské přehradě
Děti z mateřské školy čekala návštěva brněnské ZOO; školní děti měly objednaný program na hradě Veveří.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva dopravního hřiště v Novém Městě na Moravě
11.5. 2015 jsme se opět vydali na dopravní hřiště do Nového Města na Moravě. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jan Hrubec - Kouzelný zvon
Marionetami hraná pohádka vypráví o jednom tajemném údolí vysoko v horách, kde vznikne za pomoci kouzelníka Trikáji a řemeslníka Dajana kouzelný zvon.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obrázky uveřejněné v časopisu Můj vláček (4/2015)
V dubnovém čísle časopisu Můj vláček byly uveřejněny kresby dětí ze školní družiny.
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž SUPERFARMÁŘ
Farmáře byste asi v Domě dětí ve Žďáře nad Sázavou nehledali. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

AJTÍK 2015
Ve čtvrtek 26. března 2015 se v prostorách 1. Základní školy utkaly týmy okolních málotřídních škol při třetím ročníku soutěže Ajtík 2015, která je zaměřena na oblast informačních technologií. 
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------
ZÁPIS DO MŠ 
K zápisu do MŠ se v termínu 24. - 26. 3. 2015 dostavili rodiče 8 dětí.

Děti přijaté /registrační číslo/ : 1, 2, 3, 4, 6, 8 

Děti nepřijaté: 7, 5 - děti, které budou čekat na možnost dodatečného přijetí

Rodiče si již převzali rozhodnutí o přijetí.

-----------------------------------------------------------------------------------------

březen:
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže s názvem Bílý čáp, kterou pořádá Středisko volného času v Brně – Lužánkách. Je součástí projektu „ Děti malují pro Konto Bariéry“. Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře, který bude vydán na rok 2017 a jehož prodejem budou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.
Zaměstnanci školy jsou zapojeni do projektu EU Výzva 51 – „Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na využití ICT techniky a mobilních zařízení ve výuce“; absolvují sérii školení se zaměřením na Microsoft Office, základní ovládání Windows 8.1 a práce s cloudem.
-----------------------------------------------------------------------------------------
únor
V únoru proběhl již tradičně v místním kulturním domě Dětský karneval. Součástí karnevalu byla živá hudba, občerstvení, bohatá tombola i soutěže pro děti. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
leden
Počátkem ledna začal pro děti z mateřské školy i pro žáky základní školy plavecký výcvik. Jedná se o 10 lekcí v plaveckém bazénu ve Žďáru nad Sázavou vždy v pátek od 9.30 do 11 hod.

20. ledna se uskutečnil zápis dětí do první třídy. K zápisu se se svými zákonnými zástupci dostavilo 12 dětí z Křídel i Branišova.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prosinec

Pořádali jsme podzimní dětský bazárek, kde bylo ke koupi dětské oblečení všech velikostí, obuv,sportovní potřeby, knihy a hračky.
Navštívili jsme brněnskou Hvězdárnu a planetárium. Pro mladší žáky byl připraven příběh : Zula hlídka - Dobrodružství v čase
Odvážní komiksáci ze Zula patroly se ve svém speciálním létajícím talíři vydali pozpátku v čase. Někdo špiní naši planetu a oni musí zjistit, kdo to dělá! Následky totiž mohou být katastrofální. Jejich pátrání je nakonec zavede až do doby, kdy vznikala Země a vlastně i celá Sluneční soustava.
Přesvědčili se, že se planeta Země od svého vzniku až do současnosti mnohokrát změnila. Některé proměny jsou téměř neuvěřitelné! V různých časech jsme mohli potkat různé rostliny a živočichy. Kdysi dávno byly třeba oceány zelené a obloha červená. Pak se ale objevili malí živočichové – označovaní jako bakterie, kteří všechno změnili. A tak to šlo pořád dál a dál až do současnosti.
Starší žáci si prohlédli výstavu: Příběh sluneční soustavy
Sál exploratoria jim nabídl unikátní procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Dotkli se meteoritu starého přibližně 1 milión roků a s pomocí unikátní audiovizuální koule poznali nejen Zemi z nadhledu, ale i řadu dalších planet.
Vyzkoušeli mechanické exponáty demonstrující například různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, Foucaultovo kyvadlo, vliv odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér plynných planet, včetně vodního „tornáda“.
Po prohlídce dostali zvláštní pracovní list, odpovědi na jeho otázky mohli objevit v průběhu prohlídky exploratoria.

Listopad
29. listopadu jsme pořádali adventní výstavu s tvořivými dílnami v kulturním domě. 

Říjen

Z naplánovaných akcí proběhla na podzim drakiáda a houbařská olympiáda. Oproti loňskému roku byla změněna pravidla – vzhledem k k tomu, že houby rostly opravdu hojně, se do konečného bodování započítávaly pouze hříbky „pravé“. 
Koncem října se uskutečnilo i Uspávání broučků s ohňovou show na jejím konci.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Výsledek výběrového řízení (ZDE)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Září 2014
1.září  nám začala škola. Celé prázdniny se ve škole pracovalo – byla přeložena jímka, v kabinetu položena nová podlaha a pořízeny nové vestavěné skříně,  v I.třídě ( ta, která je směrem do zahrady) opravena podlaha ,položena izolace a následně nové lino. Největší novinkou se může pochlubit mateřská škola – v rámci projektu Logopedie v MŠ ( společné setkávání dětí,rodičů a pedagogů) byla do třídy pořízena interaktivní tabule.

Přivítali jsme  5 prvňáčků: Veronika Chalupová, Jakub Mrázek (Křídla);  Vojtěch Šandera, Eliška Ježová, Miroslav Jež (Branišov)

 Personální složení je stejné jako v minulém roce: ZŠ - Markéta Šimková, Alena Novotná, Michala Fialová, asistent pedagoga Božena Tatíčková, MŠ - Jana Bednářová, Božena Tatíčková, asistent pedagoga Radka Suchá, provozní zaměstnanec (školnice, topič, kuchařka, hospodářka) Věra Tatíčková.

Provoz školní družiny je denně od 11.10 do 14 hodin.

Provozní doba v  je od 6.30 hod do 15.15 hodin.

Kromě povinných vyučovacích předmětů mohou žáci volit i mezi dvěma nepovinnými předměty – katolickým a evangelickým náboženstvím. Katolické náboženství vyučuje s. Marie Novotná, evangelické farář Zdeněk Šorm.

Děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka a nově i Sboreček (pěvecký sbor).

Obědy jsou do školy dováženy ZD Nové Město na Moravě ze základní školy v Nové Vsi. Cena oběda pro dítě v MŠ je 17 Kč, pro žáky 1.- 4. ročníku je 19 Kč, pro žáka 5.ročníku a dospělé je 21 Kč. Svačina pro dítě v MŠ stojí 8 Kč.

Nadále jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol.

Sbíráme jako vloni starý papír, víčka od PET lahví, citronovou a pomerančovou kůru. V budově je umístěn sběrný box na drobné elektrospotřebiče a baterie.

Na podzim plánujeme:  
8.září 2014  – žáci ZŠ - návštěva dopravního hřiště v N.Městě   ( cyklistické helmy s sebou)

houbařská olympiáda – 17.září

drakiáda

-----------------------------------------------------------------------------------------
TANEČNÍ KROUŽEK - informace pro rodiče

V letošním školním roce 2014/2015 taneční kroužek pod vedením Radky Večeřové NEBUDE. Paní Večeřová je na mateřské dovolené.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne pro okres Žďár nad Sázavou: 2.února – 8. února 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Provoz školní družiny : pondělí – pátek 11.10 – 14.00 hod
-----------------------------------------------------------------------------------------
REŽIM DNE
1. hodina 7.30 - 8.15
2. hodina 8.25 - 9.10
3. hodina 9.30 - 10.15
4. hodina 10.25 - 11.10
5. hodina 11.20 - 12.05
6. hodina 12.30 - 13.15
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Školní výlet - zámek Potštejn - červen 2014
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Čistá Vysočina - 2014
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Společná logopedická setkávání 2014
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - květen 2014
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

PLAVECKÝ VÝCVIK - leden - duben 2014
                                                                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ A MŠ informuje

Červen: 
Správná dentální hygiena je důležitá od okamžiku, kdy se objeví první zoubek. Zdravý a kompletní dětský chrup je velmi důležitý pro správný vývoj chrupu stálého. Od března do června se děti účastnily série přednášek nazvaných Zdravé zuby. Přijela k nám dentální hygienistka Martina Fuksová, DiS. z ordinace MUDr. Jana Šmídka. Vysvětlila dětem, proč je důležité čistit zuby a naučila je správné technice čištění zubů. Vždyť zdravý zub nemůže bolet. 

V pátek 13. června jsme vyrazili na školní výlet na zámek Potštejn. Pro děti byl připraven výukový program , který je zavedl do doby baroka. Zámecký šašek řešil záhadu ztraceného obrazu. Proč a kam překrásný portrét hraběnky Chamaré zmizel? Šasek má pro strach uděláno, vydá se obraz hledat, ale bez pomoci obyvatel zámku a dětí tuto hádanku nerozluští. 

Děti navštívili komnaty hraběnky, její koupelnu i šatnu, kde sama hraběnka v barokním negližé demonstruje hygienické návyky, způsob odívání a šlechtění vznešených dam tehdejší doby. Putují do zámecké knihovny , kde učený a trochu roztržitý mudrc Lukulus Kebulus studuje v knihách, kouzelných lektvarech a ptá se hvězd na různá tajemství zámku. Vypráví dětem i o škole v době baroka. Pak jdeme s tajemnou mapou zámeckým parkem a plníme záhadné úkoly. Procházíme i Pohádkovem, kde hledají deset ukrytých pohádkových postav. 

Ukončili jsme soutěž ve sběru papíru, víček od PET lahví, pomerančové a citronové kůry. Sebrali jsme přes 2,5 t papíru, bezmála 75 kg víček a 57 kg kůry. Všechny děti obdrží malou odměnu.

Květen:
Žák 5.ročníku Václav Josef Močuba reprezentoval 7. května naši školu v krajském kole Přeboru škol v orientačním běhu ve Velkém Meziříčí. V kategorii mladší žáci se umístil na 5. místě. 

Výborně reprezentovala naši školu i děvčata z tanečního kroužku. Zúčastnila se taneční soutěže ve Žďáru nad Sázavou a v kategorii mladší žáci vyhrála 1. místo, v kategorii starší žáci vybojovala místo druhé.

V rámci dopravní výchovy jsme v Novém Městě na Moravě navštívili dopravní hřiště. Nejdříve žáci absolvovali teoretickou část, kde jim strážník Městské policie Petr Jinek vysvětloval pravidla silničního provozu, poté psali zkušební testy a ti, kteří uspěli, si odnesli průkaz cyklisty. Na samotném dopravním hřišti u Kazmírova rybníka nám počasí moc nepřálo. Po krátké projížďce na kole jsme se raději přesunuli do Městské knihovny. Další návštěva dopravního hřiště je naplánována na podzim tohoto roku. 

Dne 17. května zemřela ve věku 79 let paní Helena Lamplotová z Nového Města na Moravě, která učila i na naší škole. Učit děti nebrala jako povolání, ale jako poslání. Měla je ráda a i v důchodovém věku jim věnovala péči - doma je doučovala. Prosíme, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 

30. května nás navštívil se svým loutkovým divadlem Jan Hrubec.

Zúčastnili jsme se několika výtvarných soutěží:
Děti z malovaly svoje zážitky , které získaly na svých toulkách přírodou - v soutěži Příroda kolem nás, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí. Účastnily se i soutěže Školka plná dětí, pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
Žáci kreslili ideálního učitele. Soutěž vyhlásil ministr školství , mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Vítěz soutěže získá možnost strávit jeden den v pozici ministra MŠMT. 
Pro žáky základních škol Kraje Vysočina byla určena i soutěž Policisté a bezpečnost na Vysočině očima dětí. Vítězové jednotlivých kategorií získají jízdní kolo. 

Duben:
Začátkem dubna jsme se zapojili do akce „Čistá Vysočina“ – což je každoroční jarní úklid Kraje Vysočina. Děti ze školky uklízely prostranství okolo školy, mladší školáci veřejné prostranství v obci a starší školáci okolí silnice směrem k rozcestí u Nové Vsi a k autobusové zastávce Kamenec.

Žáci 4. a 5. třídy se účastnili druhého ročníku soutěže Ajtík. Tentokrát síly poměřilo téměř 120 žáků z 10 okolních venkovských škol. Týmy si mohly vyzkoušet moderní techniku, uplatnit svoje znalosti a šikovnost. Na pěti stanovištích je čekaly počítačové piškvorky, elektronické hlasování při všeobecném kvízu, práce na tabletu, poznávání částí počítače, hrátky v tělocvičně a ukázky práce v počítačových třídách. Každá škola se snažila získat co nejvíce bodů. Tentokrát jsme nevyhráli, ale i tak si žáci odváželi čestné uznání za účast a drobné dárkové předměty.

Četbou jsme podpořili svoji školu v podzimní soutěži o titul Škola největších čtenářů , vyhlášenou nakladatelstvím Grada. Z 527 zúčastněných škol jsme se umístili na 5. místě. 

Od listopadu 2013 do dubna 2014 probíhalo v mateřské škole společné setkávání pedagogů, rodičů a dětí. Cílem bylo rozvíjet řečové dovednosti u dětí předškolního věku. Dosáhnout toho, aby bylo dítě přiměřeně jazykově, řečově a komunikativně vybaveno na vstup do základní školy. Setkání probíhala vždy třetí čtvrtek v měsíci, účastnilo se 15 dětí z Křídel i Branišova.

28. dubna proběhl zápis do mateřské školy pro příští školní rok. Bylo přijato 5 dětí. Tři děti přijaty nebyly; ale v současné době jednáme o navýšení kapacity MŠ .

Březen: 
Být každý den všude tam, kde děti potřebují pomoc – to je náplň práce UNICEF (Dětského fondu OSN). Je to jediná organizace OSN, která není na rozpočet OSN napojena. Své programy může uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům vlád , firem a jednotlivců. I my jsme podpořili projekt „Mýdlo – hrdina dětí“. Děti vyrobily mýdla, která prodávaly 9. března na jarní výstavě. Podařilo se jim vybrat 810 Kč. Touto částkou přispěly na vybudování školní toalety, která pomáhá dětem udržovat základní hygienické návyky, čímž snižuje riziko přenosu nakažlivých chorob.

Z dopisu UNICEF: …“ Dovolte nám, abychom Vám upřímně poděkovali za Vaši podporu programů UNICEF. Díky podpoře lidí, jako jste Vy, máme možnost pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují – dětem. Ročně tak můžeme zachránit více než 3 miliony dětských životů a nadále dávat těmto dětem šanci na lepší budoucnost….“

Mýdla, která se na jarní výstavě neprodala, jsme darovali Gymnáziu V. Makovského v Novém Městě na Moravě. Jejich studenti dosáhli mimořádného úspěchu v přespolním běhu školních družstev a vybojovali si postup na světové finále v Izraeli. Mýdla vezli s sebou jako drobné dárkové předměty v rámci Večera přátelství.

V březnu se děti seznámily s téměř padesáti současnými i historickými hudebními nástroji v programu nazvaném Babička Chrota vypráví

V zimním katalogu Pohádkové školky nakladatelství Albatros vyhlásilo soutěž „O nejzdařilejší ilustraci k pohádce O perníkové chaloupce“. Děti z MŠ poslaly svoje obrázky. Porotě se líbil obrázek Veroniky Chalupové, která se umístila mezi prvními třemi nejlepšími. Byla vyhlášena nejnápaditějším malým umělcem. Obdržela loutkové papírové divadélko.

Koncem března jsme ukončili plavecký výcvik. Všichni žáci i děti ze školky dostali svoje Mokré vysvědčení.
-----------------------------------------------------------------------------------------
LEDEN-BŘEZEN 2014
Stali jsme se Zelenou školou. Projekt Zelená škola zdarma umísťuje ve školách volně přístupné sběrné boxy na drobné elektrospotřebiče a baterie. Výhodou pro školu, která se do projektu zapojí, je svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zdarma. Elektrospotřebiče a baterie obsahují velké množství materiálů, které lze po jejich rozebrání opětovně využít. Jedná se např. o železo, měď, zlato, stříbro a plasty. Na druhou stranu obsahují i mnoho nebezpečných látek ( např. bromované zpomalovače hoření, rtuť, olovo a kadmium), u kterých je potřeba zabránit uvolnění do životního prostředí. Pokud baterie nebo elektrospotřebič vyhodíme do směsného odpadu, skončí na skládce nebo ve spalovně odpadů. Při nákupu nového elektrospotřebiče či baterie je součástí ceny i tzv. recyklační poplatek. Výrobci a dovozci odvádí tyto poplatky do kolektivních systémů, které za ně následně organizují sběr, svoz a recyklaci. Dnes jsou všechny nově prodávané elektrospotřebiče označené podtrženou a přeškrtnutou popelnicí, což znamená, že je zákonem zakázáno zbavit se nepotřebných elektrospotřebičů vhozením do směsného odpadu. Projekt si klade za cíl vytvoření ekologického cítění u dětí. V současné době je v projektu zapojeno přes 300 škol z celé České republiky.

Do sběrného boxu patří např.:
1) Drobné domácí elektrospotřebiče (např.: žehlička, fén, holicí strojek, hodinky, budík, váha...)
2) Kancelářská technika (např.: myš, klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook...)
3) Elektronika (např.: rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát)
3) Lékařské přístroje (např.: el. teploměr, tlakoměr...)
4) Drobné kuchyňské elektrospotřebiče (např.: rychlovarná konvice, ruční mixér, fritovací hrnec, toustovač...)
5) Vybavení pro sport a volný čas (např.: tachometr, GPS navigace...)
6) Nářadí (např.: vrtačka, pila, bruska...)
7) Hračky (např.: elektrický vláček, autíčko, videohra...)
8) Baterie
9) Kompaktní zářivka
10) Tonery
11) CD a DVD

Do sběrného boxu nepatří:
1) Diskety, VHS a audiokazety
2) Velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou

Merkury na Vysočině – tato iniciativa si dala za cíl podnítit zájem žáků a žákyň o technickou tvořivost a zlepšit jejich manuální zručnost. Prostředkem má být zakoupení stavebnic Merkur, které se budou používat v hodinách pracovního vyučování a také ve školní družině. Merkur je česká kovová stavebnice, která vznikla počátkem minulého století v Polici nad Metují. Lze z ní sestavit různé modely, silniční a kolejová vozidla, jeřáby a mnoho jiných konstrukcí. Pro naši školu jsme zakoupili 5 velkých stavebnic a několik sad nářadí v celkové hodnotě 10 000 Kč. Polovinu finančních prostředků poskytl náš zřizovatel Obec Křídla prostřednictvím provozních nákladů, druhou polovinu obdržela škola jako sponzorský dar. 

Mýdlo = hrdina dětí 
„Čistá toaleta, tekoucí voda z kohoutku a pravidelná sprcha – pro někoho je to samozřejmá součást dne, kterou ani nevnímá. Pro 2,5 miliardy lidí však přístup k čisté vodě a možnost dodržovat základní hygienu znamená luxus, který si nemohou dovolit.“ Účastníme se i tohoto charitativního projektu, který je součástí aktuální kampaně UNICEF. Cílem této akce je zlepšit hygienické podmínky a přístup k nezávadné vodě pro děti z rozvojových zemí a v krizových oblastech. Projekt chce ukázat dětem na základních školách, jak žijí jejich vrstevníci v jiných zemích a jak je důležitá hygiena v životě každého z nás. V rámci tohoto projektu děti vytvoří mýdla jako symbol základní hygienické potřeby. Následně je prodají na školní akci a výtěžek bude odeslán na konto UNICEF. Žáci naší školy budou svoje vlastnoručně vyrobená mýdla prodávat na jarní výstavě, která se koná 9. března 2014 v kulturním domě. Přijďte podpořit dobrou věc! 

I nadále sbíráme pomerančovou a citronovou kůru, víčka od PET lahví a papír. (papír noste do školy od dubna).

V lednu proběhl zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo 6 dětí.

V únoru jsme pořádali společně s občanským sdružením Lysina lenina dětský karneval. Děti čekala živá hudba, bohatá tombola i spousta soutěží. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ZÁŘÍ – PROSINEC 2013
Na začátku října jsme se vypravili s žáky 3., 4. a 5. ročníku na exkurzi do Brna. Navštívili jsme Moravské zemské muzeum – Ditrichstejnský palác. Tam výstavu o zaniklé osadě Bystřec. Osada se nacházela na Drahanské vrchovině v katastru obce Jedovnice, v nadmořské výšce 451 až 462 m. Archeologický výzkum zde probíhal v letech 1975 až 2004. Vystavena je zde nejstarší keramika, stavební kování, výbava domu a věci osobní potřeby, zemědělské nástroje, mince, kosti zvířat, plody, semena atd. Poté jsme se přesunuli do Biskupského dvoru na prohlídku stálé expozice Fauna Moravy. Expozice představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Kromě informativních textů jsou připojeny mapky rozšíření s fotografiemi zvířat a prostředí, v němž žijí. Oživením expozice jsou magnetofonové nahrávky hlasů vybraných druhů ptáků a tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. 

V tentýž den žáci 1. a 2. ročníku odjeli do Nového Města na Moravě do Horácké galerie na výstavu Galiny Miklínové O Kanafáskovi spojenou s tvořivou dílnou. A kdo je Kanafásek? Kanafásek je uspávací peřinka, která je vyslána z hradu Snovíz proto, že malý Jonáš nemůže usnout. Kanafásek si však s Jonášem raději hraje, než by ho uspal.

Ve školce i ve škole proběhla inspekce. Závěry obou inspekčních zpráv jsou velmi příznivé.

Na začátku listopadu jsme byli nuceni vyhlásit tři dny ředitelské volno. Na několika místech praskla trubka od topení. Bylo třeba místo najít a opravit. 

Jako každý rok jsme se vydali do Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku O perníkové chaloupce. 

Z dalších akcí:
vánoční besídka pro rodiče – 18. prosince 
posezení u stromečku s rozdáváním dárků
společnost Planeta Země 3000 - výukový program Madagaskar – tajemství dávné Lemurie
-----------------------------------------------------------------------------------------

Spaní ve škole - 24.10. 2013                                       pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

EXKURZE do Brna 2. 10. 2013 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Soutěžíme s Albatrosem                                             pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ
Školní rok 2013/2014 začal 2. září. Naši školu navštěvuje 34 dětí v základní škole (19 z Křídel, 14 z Branišova, 1 z Bobrové), 21 dětí ve škole mateřské (13 z Křídel, 8 z Branišova).
V první třídě jsme přivítali tyto prvňáčky: Martin Dvořáček, Denisa Kostelecká, Lenka Lukášková, Natálie Mrázková, Tereza Novotná, Jan Šedý (všichni z Křídel), Ludmila Tulisová (z Branišova).
Složení pedagogického sboru je stejné jako v loňském roce. 
ZŠ: Markéta Šimková, Alena Novotná, Michala Fialová, asistent pedagoga- Božena Tatíčková; 
MŠ: Jana Bednářová, Božena Tatíčková, asistent pedagoga – Radka Suchá. Provozní zaměstnanec – Věra Tatíčková. 
Po vyučování mohou děti navštěvovat školní družinu, je v provozu do 14 hodin. Provozní doba v MŠ je od 6.30 do 15.15 hodin.
Nepovinným předmětem je náboženství; katolické vyučuje sestra Marie Novotná, evangelické farář Zdeněk Šorm.
Pokračujeme v programu Školní mléko a Ovoce do škol, i nadále trvá projekt Zdravá záda na Vysočině. Sbíráme papír, víčka od PET lahví, citronovou a pomerančovou kůru. 
Povinnou součástí základního vzdělávání se od tohoto roku stala finanční gramotnost. V ní se žák učí např. poznávat české mince a bankovky, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, sestaví jednoduchý osobní rozpočet, uvede základní příjmy a výdaje domácnosti. Finanční záležitosti jsou citlivou oblastí, proto se rodiče ani děti nemusí bát, že bychom zjišťovali jejich skutečnou finanční situaci. Výuka bude probíhat prostřednictvím inscenačních metod – hraní rolí, práce v modelových rodinách. 
Vzhledem k tomu, že tento rok opravdu rostou houby, již proběhla první akce – Houbařská olympiáda. Rodinné týmy soutěžily o největší počet nasbíraných hub a o hřiba největšího. Akce byla zakončena za kulturním domem opékáním párků.
Soutěžíme s nakladatelstvím Albatros. To vyhlásilo soutěž o nejstarší dětskou knihu vydanou Státním nakladatelstvím dětské knihy nebo jeho nástupnickým nakladatelstvím Albatrosem.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ČERVENEC – SRPEN
O prázdninách proběhlo v naší obci Setkání rodáků a oslavy 120. výročí založení místního hasičského sboru. Do oslav se zapojili žáci i zaměstnanci školy. Škola měla „otevřené dveře“ pro ty, kteří si ji chtěli prohlédnout a zároveň zavzpomínat na svá školní léta. K vidění byla stará školní lavice, soupisy žactva, dobové fotografie i diplomy a čestná uznání. K této příležitosti byla vydána i brožurka o historii školy. Hlavní událostí bylo odhalení pamětní desky řídícímu Bohumilu Kubíkovi na budově školy. 
Po oslavě se v mateřské školce rozběhly stavební práce. Byla rozšířena ložnice pro odpolední spánek dětí zrušením dvou malých půdiček a nad ložnicí a hernou zateplen strop.
-----------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM ŠKOLY PROTI ŠIKANĚ
Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi -rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte.Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme řešit.

Děkujeme za Vaši podporu. 

Červen
Školní děti dostaly svůj dárek ke Dni dětí až 6. června. To jsme navštívili Kino v Novém Městě na Moravě – Čtyřlístek ve službách krále. 
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého vzniku. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín , Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno – a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových.
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede do podzemních chodeb Pražského hradu, kde se setkají se samotným císařem Rudolfem. Ten podnikl cestu časem z minulosti do přítomnosti, protože podle předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat císaři zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které usiluje proradný alchymista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitelných střetů a konfliktů. Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou i na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek, kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy i nečekané překážky a nezachránil nejen císaře, korunovační klenoty ale i celou zeměkouli od návratu do doby ledové. 
Císař Rudolf se vrací do minulosti sice bez kamene mudrců, ale moudřejší o poznání, že přátelství a odvaha jsou cennější než zlato.
Po kině nás čekala prohlídka Městské knihovny, s několika soutěžemi a kvízem o švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové.
14. června jsme se společně vypravili na školní výlet na hrad Svojanov a do Městského muzea v Poličce. 
Ještě než bude rozdáno vysvědčení, uskuteční se 23. června v 15 hodin v kulturním domě Závěrečná akademie.
A protože se naše obec zapojila do ekologické cykloštafety s názvem Klimatour 2013, připravujeme i krátký kulturní program pro naše „krajánky“. Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která postupně projede a propojí obce a města na Vysočině. Na Novoměstsku se k této akci připojí kromě Nového Města na Moravě obce Bohdalec, Křídla, Sněžné a Křižánky. Cyklisty v naší obci přivítáme 26. června.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Květen

V květnu proběhl zápis do mateřské školky. Zapsáno bylo 9 dětí, z nich 7 k celodenní docházce a 2 ke střídavé docházce.
V neděli 5. května se v místním kulturním domě konalo Vítání občánků do života obce. Vítání občánků uspořádal Společenský výbor obce po dvou letech. Za rok 2011 a 2012 se narodilo 10 dětí, z toho 3 dívky a 7 chlapců. Přítomným rodičům gratuloval starosta obce, popřál jim i jejich dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti. Děti ze školy si na uvítanou připravily krátký program s básničkami, písničkami a hrou na flétnu. Po podpisu pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro své dítě obdržely pamětní list a dárky v podobě knihy a deky. 
I přes nepřízeň počasí se ve školce ke Dni dětí uskutečnilo Putování za pokladem. 
30. května proběhla v rámci programu prevence kriminality beseda se strážníkem Městské policie Jihlava paní Květou Klimešovou. Děti ze školky upoutala vyprávěním s názvem Příhody ježečka Bodlinky, mladší školní děti si na příběhu malého Honzíka zopakovaly důležitá telefonní čísla a vyzkoušely si i správný postup telefonického volání na tísňovou linku. Starší žáci poslouchali příběh dívky Kláry, která ve škole zažívala šikanu od spolužáků, a dozvěděli se o kyberšikaně - problému , který je může potkat při používání počítače.
Koncem května ukončil činnost hudební kroužek (kytara, flétna, klávesy) pod vedením pana Jaromíra Růžičky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duben
4. dubna uspořádala 1. ZŠ v Novém Městě pro málotřídní školy z okolí soutěž Ajtík 2013, která byla převážně zaměřená na výpočetní techniku. Pozvání využily školy z Křídel, Zvole, Fryšavy, Věcova, Radešínské Svratky, Nové Vsi, Slavkovic a Radňovic.
Na pěti stanovištích plnili zadané úkoly a statečně bojovali za svou školu. Zahráli si elektronické piškvorky, určovali části počítače, ukázali znalosti ve vlastivědě, pokusili se sestavit puzzle ve stanoveném čase a předvedli svou obratnost v tělocvičně. I když tým na daném stanovišti zastupoval někdy jen jeden žák, zapojili se všichni, neboť mu mohli radit a pomáhat s odpovědí.
Nejlepší výsledek mělo družstvo ze ZŠ Radešínská Svratka, na druhém místě se umístila ZŠ Křídla a na třetí příčce ZŠ Věcov. Všechny týmy dostaly za účast diplom a tašku se sladkostmi, členové vítězného družstva navíc USB flash disky. Nešlo ale jen o ceny. Hlavní je, že i žáci malých škol měli možnost dostat se do velké školy, poměřit si síly se stejně starými dětmi a ukázat, že i děti z málotřídních škol ví, co je počítač a interaktivní tabule.
Koncem dubna se naše žákyně zúčastnily taneční soutěže , kterou pořádala paní Radka Večeřová – SPV Krucemburk. Do žďárské sokolovny se sjelo 24 škol a tak byla konkurence veliká.
V kategorii mini žáci obsadily dívky krásné třetí místo a v kategorii nejstarší žáci - A se dívky na stupně vítězů nedostaly,ale bojovaly a vystoupení se jim povedlo. 
S koncem školního roku dostaly děti tzv. taneční vysvědčení, na kterém byla zhodnocena jejich celoroční snaha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od ledna se účastní žáci 1. – 5. ročníku i děti z mateřské školky plaveckého výcviku v nově otevřeném a zrekonstruovaném Relaxačním centru ve Žďáru nad Sázavou.
Čeká je 10 lekcí, vždy v pátek. Předškolní děti mají lekci dlouhou 60 minut, školním dětem trvá lekce 90 minut. Tento rok nejsme spojeni s žádnou další školou, děti mají bazén zcela pro sebe.
23. ledna proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014. K zápisu se dostavilo 8 dětí. Přijato bylo 7, rodiče jednoho žáka požádali o odklad školní docházky.
Začátkem února se konal v místním kulturním domě dětský karneval. Pro děti byly nachystány soutěže, bohatá tombola i občerstvení. K tanci i poslechu hrála kapela Šáša Krusty. Účast byla opravdu vysoká, sešlo se 90 masek.
I v letošním roce se zapojíme do akce Čistá Vysočina. Jedná se už o 5. ročník jarního úklidu odpadků kolem komunikací, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Krajský úřad poskytne pytle, reflexní vesty i průkazy dojíždějícím účastníkům. Odvoz pytlů s odpadky zajistí Krajská správa a údržba silnic. Školní děti budou sbírat kolem silnice k rozcestí na Novou Ves a pokračovat k autobusové zastávce Kamenec. Úklid se uskuteční v týdnu od 15.4. – 19.4. 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZŠ+a+MŠ+informuje
Na konci října se uskutečnilo Uspávání broučků.                 pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. června navštívila naši školu v rámci dopravní výchovy p. Miloslava Vojtová, regionální pracovník BESIP pro kraj Vysočina. Zapojili jsme se do celostátně vyhlášené akce JABLKO-CITRON. Nejdříve děti vyplňovaly Test znalostí správného chování chodců a cyklistů, poté se seznámily s reflexními a fluorescenčními předměty, které ovlivňují viditelnost chodců a cyklistů, zhlédly video Červený blesk - o partě mladých lidí, kteří srazili dítě na přechodu. Součástí programu byla praktická ukázka práce Policie ČR. Děti pomáhaly při kontrole řidičů, rozdávaly smajlíky - "pochvaly a pokuty".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. června jsme se vypravili na společný výlet školky i školy do Muzea perníku a pohádek „Perníková chaloupka“ v obci Ráby u Pardubic. Muzeum najdeme v budově bývalého Loveckého zámečku , postaveného v roce 1882. Čekalo nás vyprávění o pohádce o perníkové chaloupce, návštěva strašidelného pohádkového lesa, kde si každý návštěvník na vlastní kůži mohl vyzkoušet, jaké to bylo, když Jeníček s Mařenkou putovali k perníkové chaloupce. Z Perníkové chaloupky jsme pěšky vyrazili na nedaleký hrad Kunětická hora, který v minulosti patřil rodu Pernštejnů, s prohlídkou paláce a věže.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. června pořádalo Nové Město na Moravě Dětský den
, na který jsme se se školou také vypravili. Program jsme začali v Kině – promítal se zde film Saxána a lexikon kouzel.
Poté jsme se přesunuli do Horáckého muzea. Zde děti lovily rybičky s vodníkem a jeho vodní pomocnicí. Zahrály si divadélko s loutkami Michaely Krškové. Prošly si celé muzeum, kde si připomněly historii našeho regionu, navštívili jsme i sklepní prostory s mineralogickou expozicí. Snad nejvíce je zaujala školní třída z první republiky a zejména kluky pak výstava „Unikátní nože Jaroslava Čecha“. Na dvoře muzea jsme viděli i nejatraktivnější exponát – „Mlejnek z Víru“.
Vzhledem k nepříznivému počasí byl přesunut program Domu dětí a mládeže Klubíčko z Vratislavova náměstí do kulturního domu. Připravilo si pro děti tři zajímavá stanoviště. První z nich se jmenovalo Kouzelné těstoviny a bylo určeno pro všechny šikovné ruce. Druhé neslo název Magická myslivna, kde děti odpovídaly na zapeklité otázky či řešily logické problémy. Třetí stanoviště bylo určeno pohybovým hrám.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V květnu se žáci zúčastnili celoplošné generální zkoušky - Testování žáků 5. a 9. ročníků.
Cílem projektu NIQES nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy - základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností ( školní vzdělávací program). Ve srovnání s celorepublikovým průměrem naši páťáci obstáli velmi dobře.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledky testování ocenila i ČŠI, která provedla na škole veřejnosprávní kontrolu, zaměřenou na využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrola nezjistila žádné porušení právních předpisů a norem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013
Kostelecká Denisa
Žilka Bohuslav
Holečková Anna
Kulka Daniel
Šedý Jakub
Polnický Dominik

Děti nepřijaté:
Dvořáček Jan
Žemlička Ondřej
Novotná Petra
Smetanová Natálie
Koutníková Aneta
Novotná Judita

Dne 25. dubna 2012 od 14:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy budou mít zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Konečná rozhodnutí budou vydávána 2. května 2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. květen 2012 - Aladinova kouzelná lampa – Jan Hrubec
Tentokrát se vypravíme s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost hned několikrát. Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. To vše za doprovodu stylové arabské muziky.
Délka představení 40 minut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. dubna 2012 se uskutečnila 11. nepostupová taneční soutěž ve Vojnově Městci

ZŠ reprezentovalo družstvo mladších žákyň - ve složení: Kateřina Chalupová, Lucie Kadlecová, Tereza Novotná, Jitka Polnická, Marie Polnická, Lenka Skoumalová, Jana Topinková, Anna Tulisová (Klára Novotná se pro nemoc neúčastnila) a družstvo starších žákyň – ve složení: Lenka Juračková, Martina Juračková, Jana Puchrová, Kristina Puchrová, Kristýna Tatíčková, Martina Tatíčková, Tereza Topinková.
Mladší žákyně získaly ve své kategorii 1. místo. V kategorii starších žákyň byla velká konkurence, i když svoji sestavu zatančily dívky skvěle, na stupně vítězů nedosáhly. Všem patří díky za snahu i za reprezentaci školy. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravá záda na Vysočině
Základní škola Telč ve spolupráci s odbornou terapeutkou Mgr. Petrou Lustigovou připravila projekt, který je plně hrazen z fondů EU a státního rozpočtu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zdravá záda na Vysočině. Účastní se ho 31 škol a školek kraje Vysočina a jeho cílem je zavést do škol cvičení s gymnastickými míči a vzduchovými polštáři. Projekt začal v listopadu 2010. Zúčastněným školám bylo zapůjčeno dostatečné množství gymnastických míčů v různých velikostech i vzduchových polštářů – tzv. Dynair. Mgr. Ivana Hesová a Mgr. Alena Novotná byly proškoleny po teoretické i praktické stránce. Dnes (28.3.2012) jsme vstoupilI do poslední fáze projektu. Naši školu navštívila P.Lustigová i koordinátor projektu Ing. Tomáš Marek. Byla ověřena metodika v hodině klasické tělesné výchovy na ZŠ i výchovy ke zdraví v MŠ, včetně popisu předváděných cviků. Pro MŠ i ZŠ jsme získaly Osvědčení – Cvičení na nestabilních plochách.
Cvičit na míčích nemají jen děti s vadným držením těla. Metoda je více než vhodná jako preventivní opatření. Posaďme děti raději na míče, než k počítači!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt - Čtení pomáhá
K dnešnímu dni (13. leden 2012) naši žáci věnovali svým čtením a zodpovězením otázek 13 750 kč na charitatavní projekty. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V mateřské škole se podle nově vydané směrnice začíná platit „školkovné“ 50 kč za měsíc.
Bude vybíráno ve dvou splátkách. Osvobozeny od poplatku budou děti předškolní a děti zdravotně postižené či ze sociálně slabších rodin.


 

úřední e-deska

naše akce

Mikuláš ve školce

Mikuláš

Hallowen ve školní družině

Plavecký výcvik - mateřská škola

Indiánský den - MŠ

Jan Hrubec - loutkové divadlo

Andílci v kožíšku

Mikulášská nadílka

Zvířátka 
a loupežníci
Loutkové divadlo Jana Hrubce - Zvířátka a loupežníci (květen 2010)
ZŠ Křídla a ochrana přírody
ZŠ Křídla a ochrana přírody
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark 2009
Hledání pokladu
Hledání pokladu
Exkurze Brno
Exkurze Brno
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost
Malování s Petrou
Malování s Petrou
den otevřených dveří IZS
Den otevřených dveří IZS ( 27.4.2009)

plavecký výcvik
plavecký výcvik
vánoce
vánoce
naše práce
naše práce
drakiáda
drakiáda
cvičení v přírodě
cvičení v přírodě

škola na nečisto
škola na nečisto
pohádkový les
pohádkový les
jarní výstava
jarní výstava
vánoční výstava
vánoční výstava
karneval
karneval