naše obec

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
žáci
dokumenty
mateřská škola
akce + fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

projekt EU

naše práce

naše práce
fotogalerie - Exkurze Brno ( září 2009 )

 
Exkurze Brno ( září 2009 )

Na poslední den v září jsme měli s žáky 3., 4. a 5. ročníku naplánovanou exkurzi do Brna – do Moravského zemského muzea a Kapucínské krypty. 
Kapucínská krypta - kapucínská krypta se nachází v raně barokním klášteře kapucínů v centru Brna. Najdeme ji pod kostelem Nalezení svatého Kříže na Kapucínském náměstí. Krypta vznikla v polovině 17. století pod vedením architekta Mořice Grimma a následně až do roku 1787 využívána jako místo posledního odpočinku pro mnichy z kapucínského kláštera. Ti nebyli ukládáni do země, ale jejich těla byla uložena do katakomb pod kostelem a díky důmyslnému systému průduchů a vhodnému klimatu v katakombách došlo k jejich vysušení a tím mumifikaci. Nenalezneme zde ale jen těla místních mnichů, ale i některé světské osoby, z nichž nejvýznamnější a nejznámější je jistě František, svobodný pán Trenck, známý spíš jako "baron Trenck", poněkud chmurná postava brněnských dějin.
Moravské zemské muzeum – tady jsme shlédli expozici Pravěk Moravy , který podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravské území až po období před příchodem Slovanů, expozice Velká Morava dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy, expozice Morava ve středověku podává charakteristiku období 14. – 15. století.
Poté už nás čekala návštěva Dětského muzea – Expedice středověk. Žáci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak se žilo na hradě, v podhradí a na bitevním poli. Byly tu repliky dobových oděvů, šperků, nářadí , hudebních nástrojů a her, pomůcek útrpného práva a mnohé další. Pro zájemce o válečnou tematiku byla připravena kolekce zbroje a zbraní, ale také maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce nebo část husitské vozové hradby.

30. září jsme se školou jeli na exkurzi do Brna. Odjížděli jsme brzy ráno linkovým autobusem. Za hodinu a půl už jsme vystupovali a naše první cesta vedla do kostela sv. Jakuba. V Brně pršelo, ale nám to nevadilo. Po prohlídce kostela jsme vyrazili do Mc Donalds se trochu ohřát a nasnídat se. Potom jsme se podívali na brněnskou radnici, kde v průjezdu visí brněnský drak a brněnské kolo. Šli jsme i do krypty Kapucínů, tam jsme si prohlédli mumifikovaná těla. Trochu mi naháněla husí kůži. Naše další cesta byla do Moravského zemského muzea, kde byla výstava doby kamenné, bronzové a železné. Podívali jsme se i do expozice nerostů a viděli zkamenělé dinosauří vejce. Po prohlídce následovalo Dětské muzeum – převlékli jsme se za husity i dvorní dámy. Také jsme si mohli vylézt na koně a kluky zajímalo brnění a mučící nástroje. Nakonec jsme dorazili do Vaňkovky, kam se všichni moc těšili. A to už bylo 14 hodin a my se museli vydat na cestu zpět. Tento den se mi moc líbil.
                                                                                                    ( Kristýna Tatíčková, 4. ročník )


 

úřední e-deska

naše akce

Mikuláš ve školce

Mikuláš

Hallowen ve školní družině

Plavecký výcvik - mateřská škola

Indiánský den - MŠ

Jan Hrubec - loutkové divadlo

Andílci v kožíšku

Mikulášská nadílka

Zvířátka 
a loupežníci
Loutkové divadlo Jana Hrubce - Zvířátka a loupežníci (květen 2010)
ZŠ Křídla a ochrana přírody
ZŠ Křídla a ochrana přírody
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark 2009
Hledání pokladu
Hledání pokladu
Exkurze Brno
Exkurze Brno
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost
Malování s Petrou
Malování s Petrou
den otevřených dveří IZS
Den otevřených dveří IZS ( 27.4.2009)

plavecký výcvik
plavecký výcvik
vánoce
vánoce
naše práce
naše práce
drakiáda
drakiáda
cvičení v přírodě
cvičení v přírodě

škola na nečisto
škola na nečisto
pohádkový les
pohádkový les
jarní výstava
jarní výstava
vánoční výstava
vánoční výstava
karneval
karneval