naše obec

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
žáci
dokumenty
mateřská škola
akce + fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

projekt EU

naše práce

naše práce
úvodní stránka

úvodní slovo


Vítáme Vás na našich internetových stránkách.

aktuality

Základní informace o zápisu do 1. tříd 2019/2020

Datum: duben (termín bude upřesněn)
Čas: 14.00 – 18.00 hodin

Povinnost přijít k zápisu
• K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2019.
• Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost rodičů i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2019 do 31.12. 2019.
• Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8 2013, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.
• Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
• K zápisu je možné dostavit se pouze na 1 školu, dítě nemůže být po zápisu evidováno na více školách. Dodržovat obvod není povinnost, avšak při přijímání má vždy přednost dítě ze spádového obvodu.


Děkujeme místním organizacím za příspěvek, který věnovaly na dětský karneval - místním hasičům, ochotníkům, včelařům a kazatelské stanici BJB.

Zvláštní poděkování patří křídelské mládeži, která věnovala dětem z MŠ a ZŠ věcný dar ( hračky a stavebnice) ze svého zisku z Tradičních křídelských hodů.


MŠ i ZŠ se účastní výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018, tentokrát na téma Vodní zdroje pro hašení požárů.

8.března se žáci 4. a 5. ročníku účastnili soutěže Ajtík, kterou pořádá ZŠ Vratislavovo náměstí v Novém Městě na Moravě. Tato soutěž, připravená pro týmy malotřídek z Novoměstska, zahrnuje znalostní soutěže v různých oborech a to s využitím výpočetní techniky. Naši žáci se v letošní konkurenci ostatních škol, celkem 12 družstev, rozhodně neztratili. Obsadili 1. místo, přivezli diplom a vysoutěžili si zajímavé ceny.

24. února se konal již tradiční Dětský karneval. K dispozici byla bohatá tombola, kde každý los vyhrával, a občerstvení.  K tanci hrála skupina Šáša Krasty. Děti mohly ukázat svoji šikovnost v mnoha soutěžích.

13. února jsme přijali pozvání společnosti Planeta Země 3000, kde v Kulturním domě v Novém Městě n Moravě pro nás měla připravený již 14. program vzdělávacího projektu Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. S fotografem Adamem jsme poznávali největší jihoamerickou zemi. Poznali jsme ceremonii afro-brazilského kultu candomblé, viděli jsme královnu zdejších stojatých vod anakondu velkou, vydali jsme se i za indiány od řeky Xingú, slaňovali do 72 metrů dlouhé jeskyně Abismo Anhumas, poznali nelehký život ve favele.

Mateřská školka se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Daný projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie. V rámci tohoto projektu organizuje tematicky zaměřená setkávání pro rodiče dětí z MŠ. První setkání s logopedkou Mgr. Markétou Šimkovou proběhlo již v listopadu V lednu se uskutečnila beseda s dentální hygienistkou Martinou Fuksovou DiS., v únoru proběhlo setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Ivanou Novotnou a v březnu je naplánovaná beseda s psycholožkou Mgr. Milenou Petrovou.

Od ledna do března 2018 se děti z mateřské školky a žáci naší školy účastnili plaveckého výcviku v Městských lázních v Novém Městě na Moravě.


V PROSINCI dorazil se svojí nadílkou Mikuláš s čertem a andělem.

8. prosince  pořádala základní škola zimní výlet na zámek Potštejn – kde nás čekal  hraný příběh o původu Vánoc, prohlídka zámeckého betlému, vánoční výstava a pohoštění v zámecké cukrárně.
14. prosince proběhlo v  mateřské škole odpolední posezení s rodiči u stromečku – vystoupení dětí, rozdání dárků, výroba vánoční ozdoby.

Beseda s myslivci
V LISTOPADU
nás navštívili myslivci z neziskové organizace Myslivost z.s., kteří se svým programem snaží ukázat, jak cenná je česká příroda a proč česká myslivost a sokolnictví bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
                                                                                   pokračování...

24. listopadu se konalo Uspávání broučků.


V ŘÍJNU se uskutečnila Drakiáda. Na kopci za vesnicí se sešly děti se svými rodiči a v jednu chvíli létalo ve vzduchu 40 draků.  Obě akce byly zakončeny za kulturním domem opékáním  párků.

10. října k nám přijela brněnská firma Photodienst fotografovat děti, tentokrát s tématem -  adventní čas.

19. října se v mateřské školce uskutečnilo preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Vyšetření kamerou je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 m a trvá velmi krátce. Není třeba aplikovat žádné oční kapky. Dítě hledí do kamery a jsou mu měřeny dioptrické hodnoty očí.

Koncem října se žáci školy účastnili programu primární prevence společnosti Portimo. Mladší žáci se věnovali tématu přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci. Starší se zaměřili na bezpečné chování na internetu, na sociálních sítích a chatu.

25. října žáci 3, 4. a 5. ročníku odjeli na exkurzi. Navštívili hrad Špilberk s programem Stavba jako Brno. Program byl věnovaný dějinám stavebních řemesel a vývoji stavitelství na příkladu města Brna.


V ZÁŘÍ proběhla Houbiáda, což je soutěž ve sběru hub. Za krásného počasí se sešlo 22 rodinných týmů. Hodnotil se počet nasbíraných hub, zvláštní cena byla za hřib největší.

Halloween
                                                                                   pokračování...Zdravá pětka
V pátek 16. června jsme se zúčastnili výukového programu ZDRAVÁ PĚTKA.
                                                                                   pokračování...

Školní výlet
V pátek 9. června jsme vyrazili na školní výlet na zámek Jaroměřice nad Rokytnou.
                                                                                   pokračování...

V sobotu 3. června se v kulturním domě konalo Vítání občánků. Děti jej doprovodily svým krátkým programem.  Poté proběhla ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE. 

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí - Natálie Ondřejková - 3. místo
Děti z mateřské školy se účastnily dvou výtvarných soutěží – ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ ( není zadáno konkrétní téma, důležitá je především tvořivost a nápaditost dítěte) a POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE.
                                                                                   pokračování...


Taneční soutěž 2017
10. května  se v sokolovně ve Žďáře nad Sázavou konala taneční soutěž, kterou pořádala paní Radka Večeřová – DISKODANCE - pohybové aktivity. 
                                                                                   pokračování...

Beseda s POLICIÍ ČR
5.května k nám přijel na besedu pprap. Martin Prukner z jihlavského oddělení POLICIE ČR.
                                                                                   pokračování...


Počátkem května se konal zápis do mateřské školky. Zapsáno bylo 7 dětí. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Koncem dubna proběhlo školní základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. 
                                                                                   pokračování...


Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné vyučovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Na našem území se jich v současné době nachází více než 160. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti a nakonec zde mohou získat i průkaz pro malé cyklisty. V rámci dopravní výchovy jsme 21. dubna i my navštívili dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě.

10. dubna jsme opět účastnili akce Čistá Vysočina. Letošní ročník byl již devátý. Je to osvětová akce, která probíhá v rámci kampaně Den Země. Je spojená s jarním úklidem přírody. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V roce 2016 se akce zúčastnilo přes 22 tisíc účastníků a bylo sebráno přes 100 tun odpadků.

V měsíci dubnu proběhl zápis dětí do 1. třídy. 1. září nastoupí do školních lavic 5 prvňáčků.

Ajtík 2017
22. března se žáci 4. a 5. ročníku účastnili již pátého ročníku soutěže AJTÍK 2017, která je zaměřená na oblast informačních technologií. 
                                                                                   pokračování...

Dopravní hřiště 
                                                                                   pokračování...

Hrajeme si na hřišti
                                                                                   pokračování...

Literární klíček
Ve středu 5. října 2016 byly v sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě vyhlášeny výsledky soutěže Literární klíček. 
                                                                                   pokračování...

ŠKOLNÍ VÝLET - Peklo Čertovina u Hlinska
                                                                                   pokračování...

KARAFIÁTOVI BROUČCI
U příležitosti 170. výročí narození Jana Karafiáta vyhlásila ZŠ a MŠ Jimramov spolu s úřadem městyse Jimramov výtvarnou soutěž KARAFIÁTOVI BROUČCI.
                                                                                   pokračování...


Literární klíček
Nové Město na Moravě vyhlásilo v rámci Roku literátů literární soutěž „Literární klíček“ s tématem Kdybych byl/a…. Zaslané autorské práce bude hodnotit tříčlenná porota v čele se spisovatelkou, redaktorkou a žurnalistkou Mgr. Věrou Rudolfovou. Žáci 3. ročníku - Natálie Mrázková, Lenka Lukášková, Tereza Novotná a Jan Šedý se soutěže se svými pracemi účastní. Výsledky se dozvíme až na velkém literárním večeru, který se uskuteční v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě dne 5. října 2016. Držíme jim palce. 

O princezně na hrášku
2.června nás navštívil se svým loutkovým divadlem Jan Hrubec.
                                                                                   pokračování...

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Výtvarná soutěž vyhlášená Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ zná své vítěze.
                                                                                   pokračování...

Nocování ve škole
Z pátku na sobotu (3. – 4. 6.) se před školou sešly děti z pátého ročníku naší školy a zpěváčci, kteří navštěvují Sboreček na společné nocování ve škole a rozloučení s pátou třídou před odchodem do velkých škol.
                                                                                   pokračování...

Čistá Vysočina
Ve středu 13. 4. 2016 se všichni žáci naší školy vydali pomoci přírodě.
                                                                                   pokračování...

Ajtík 2016
Ve středu 23. 3. 2016 se čtvrťáci a páťáci z naší školy zúčastnili již čtvrtého ročníku soutěže Ajtík, kterou pro malotřídní školy pořádá 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě.
                                                                                   pokračování...


archiv zpráv...

naše škola

naše škola

kalendář

kde nás najdete

dnes má svátek

důležité odkazy

Křídla

Ministerstvo školství

jste návštěvník číslo

 

úřední e-deska

naše akce

Mikuláš ve školce

Mikuláš

Hallowen ve školní družině

Plavecký výcvik - mateřská škola

Indiánský den - MŠ

Jan Hrubec - loutkové divadlo

Andílci v kožíšku

Mikulášská nadílka

Zvířátka 
a loupežníci
Loutkové divadlo Jana Hrubce - Zvířátka a loupežníci (květen 2010)
ZŠ Křídla a ochrana přírody
ZŠ Křídla a ochrana přírody
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark 2009
Hledání pokladu
Hledání pokladu
Exkurze Brno
Exkurze Brno
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost
Malování s Petrou
Malování s Petrou
den otevřených dveří IZS
Den otevřených dveří IZS ( 27.4.2009)

plavecký výcvik
plavecký výcvik
vánoce
vánoce
naše práce
naše práce
drakiáda
drakiáda
cvičení v přírodě
cvičení v přírodě

škola na nečisto
škola na nečisto
pohádkový les
pohádkový les
jarní výstava
jarní výstava
vánoční výstava
vánoční výstava
karneval
karneval